Passion for Food

โดย ทีม ไก่สุข

โครงการสานสร้างสุข

KFC สาขา MidTown Asoke

เกี่ยวกับโครงการนี้

“สานรัก สร้างสัมพันธ์ ส่งต่อความสุขให้กับคนในชุมชน” หรือโครงการ “สานสร้างสุข” เป็นโครงการที่นำเครื่องจักสานมานำเสนอต่อสายตาคนรุ่นใหม่ใจกลางเมือง และชาวต่างชาติ รวมไปถึงการสร้าง Community จักสานในจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชุน โดยทำการประชาสัมพันธ์ “Community สานสร้างสุข” ผ่านช่องทางของ KFC

 1. รายชื่อสมาชิก

  • 1. กัญญาณัฏฐ์ หัฏฐะโสธนะ
  • 2. ศิยารัตน์ ศิริสุนทรชัย
  • 3. บุรัสกร กรอบมุข
  • 4. พงศ์พล ไตรยศักดา

  Facebook Fanpage

  https://www.facebook.com/kfcsarnsangsuk

สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 1 ติดต่อกลุ่มจักสาน

 • เนื่องจากทางกลุ่มจักสานบ้านสวนมะปราง จังหวัดสิงห์บุรี ประสบอุทกภัย ทางกลุ่มไก่สุขจึงขอเลื่อนกำหนดการลงพื้นที่ และจะเริ่มดำเนินการต่อ เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบค่ะ

สัปดาห์ที่ 2

ลงพื้นที่ค้นหาสมาชิกเข้า Community สานสร้างสุข /พูดคุยถึงแบบเครื่องจักสาน Special KFC + เครื่องจักสาน

 • ทางกลุ่มของเราได้เดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อทำการค้นหากลุ่มจักสานที่เหมาะสมกับ Community สานสร้างสุขนำร่อง ผ่านทางฐานข้อมูลของสำนักงานพัฒนาชุนจังหวัดสิงห์บุรี จากนั้นก็ทำการติดต่อขอลงพื้นที่เพื่อไปพูดคุยถึงรายละเอียดโครงการของเรา ซึ่งทางกลุ่มจักสานบ้านปากคลองบางกะเพียง และกลุ่มอาชีพหัตถกรรมตำบลม่วงหมู่ ก็ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและพูดคุยถึงปัญหาและหนทางแก้ไข ซึ่งในท้ายที่สุดทั้ง 2 กลุ่ม ก็ได้กลายมาเป็นสมาชิกของ Community สานสร้างสุข นอกจากนี้ยังมีการออกแบบเครื่องจักสานแบบพิเศษและ Tent card สำหรับประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อที่จะนำมาขายในงานสานสร้างสุข วันที่ 23 พฤศจิกายนนี้

สัปดาห์ที่ 3

ติดต่อดำเนินงาน

 • - จัดทำ Content เพจ Community สานสร้างสุข - ออกแบบสื่อที่จะวางใน Event สานสร้างสุข - ติดต่อสถานที่และเครื่องเสียงที่จะใช้ใน Event - จัดการผลิต Tent card ที่ได้รับการ Approve จาก KFC

สัปดาห์ที่ 4

เตรียมความพร้อมเข้าสู่ Community สานสร้างสุข

 • ลงพื้นที่เพื่อเข้าไปตรวจเช็คงานรวมถึงพูดคุยเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมเพื่อที่จะเข้ามาเป็น 1 ใน Admin ของ Community จักสาน สานสร้างสุข และทำการประมวลภาพเพื่อนำมาสรุปในคลิปวีดีโอ ทั้งยังทำการออกแบบ Backdrop เพื่อใช้ตกแต่งในงาน Event สานสร้างสุข ในวันที่ 23 พฤศจิกายนนี้ นอกจากนั้นยังทำการติดต่องานเพื่อเช็คความเรียบร้อยของ Tentcard ทีได้ทำการสั่งทำเอาไว้

สัปดาห์ที่ 5

เตรียมตัวเข้าสู่ Event สานสร้างสุข

 • รับ Tent Card และ ไวนิลสำหรับตกแต่ง Backdrop ที่ใช้ใน Event สานสร้างสุข ดำเนินการเรื่องขอใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมีการลง Infographic Content ในเพจ Community "สานสร้างสุข For จักสาน จ.สิงห์บุรี" รวมถึงลงภาพสินค้าเครื่องจักสานของแต่ละชุมชน

สัปดาห์ที่ 6

เปิด Community และประชาสัมพันธ์ Event สานสร้างสุข

 • เปิดเพจ Community จักสานอย่างยิ่งใหญ่ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเพจและกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เพจจังหวัดสิงห์บุรี เพจสิงห์บุรีทันข่าว กลุ่มคนรักษ์ตะกร้า งานจักสาน Thai basketwork และ กลุ่ม คนรักเครื่องใช้พื้นบ้าน ทอ ถัก จักสาน งานศิลป์ นอกจากนี้ยังมีการวาง Tentcard ที่ KFC สาขา Midtown Asoke เพื่อประชาสัมพันธ์ Event สานสร้างสุข ที่จะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน และเพื่อให้ลูกค้าเคเอฟซีได้มีส่วนร่วมในการสแกน QR CODE ลงทะเบียนเข้างาน ทั้งยังทำการประชาสัมพันธ์ Event "สานสร้างสุข" โดยการจัดทำโปสเตอร์และเผยแพร่ Viral Clip ซื้อของรางวัลเพื่อนำมาแจกในงานสานสร้างสุข และทำซุ้มถ่ายรูปที่ใช้ในงานสานสร้างสุข

สัปดาห์ที่ 7

Event สานสร้างสุข และ จำหน่ายกระเป๋าสานลาย KFC

 • จัด Event สานสร้างสุข for จักสานสิงห์บุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผู้สนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรามากมาย อีกทั้งยังมีการจำหน่ายกระเป๋าสานลาย KFC ที่ KFC สาขา Midtown Asoke โดยจำหน่ายในรูปแบบใช้ท้ายใบเสร็จ มาแลกซื้อกระเป๋าสานลาย KFC

สัปดาห์ที่ 8

สรุปการดำเนินงาน

 • สรุปการดำเนินงาน วางแผนทำวิดีโอและ Presentation

ไฟล์สรุปผลงาน

วิดีโอสรุปผลงาน