Passion for Food

โดย ทีม Chic Chic Hero

โครงการ O.T. Chicken ไก่เส้นทำเงิน

ชุมชนล็อค 4-5-6 แขวงตลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ KFC สาขาโลตัสพระราม 4 บิ๊กซี พระราม4 และ Midtown Asoke

เกี่ยวกับโครงการนี้

ชุมชนคลองเตยคือพื้นที่สีแดงในสายตาของคนภายนอก แต่ในความเป็นจริงแล้วชุมชนคลองเตยไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ใครๆกล่าวไว้ เพียงแต่ประสบปัญหาความยากจน และก่อให้เกิดเป็นปัญหาอื่นๆตามมา ในปัจจุบันชุมชนคลองเตยได้พัฒนาเป็นชุมชนที่น่าอยู่ขึ้นกว่าเดิม ปัญหาต่างๆในชุมชน จึงเริ่มลดน้อยลง แต่รายได้ของคนในชุมชนยังคงไม่เพียงต่อการดำเนินชีวิต พวกเรา Chic Chic Hero จึงมองเห็นโอกาสในการช่วยเหลือชุมชน โดยจัดทำโครงการ O.T. Chicken ไก่เส้นทำเงิน เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการแก้ไขปัญหา โดยการนำไก่ทอดของ KFC มาแปรรูปเป็นไก่เส้น (ไก่ฝอย) ซึ่งไก่ทอดที่พวกเรานำมาใช้นั้น จะต้องเป็นไก่ที่ถูกทอดไว้ 90.01 นาทีขึ้นไป จึงจะสามารถออกมาทำประโยชน์ ประกอบเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

 1. รายชื่อสมาชิก

  • 1. นางสาวศุภิสรา รวมธรรม
  • 2. นางสาวชลิตา จ้างประเสริฐ
  • 3. นายอัษฎายุธ ภูจอม
  • 4. นายปัฐวี อินทร์สงค์

  Facebook Fanpage

  https://www.facebook.com/otchicken

สัปดาห์ที่ 1

ลงพื้นที่ชุมชนคลองเตย ล็อค 4-5-6 ซ.อาจณรงค์ 6 ถนน อาจณรงค์ แขวง คลองเตย กรุงเทพมหานคร

 • ☆ ติดต่อประสานงานกับผู้นำ และคณะกรรมการของชุมชนเกี่ยวกับการจัดทำโครงการให้กับชุมชน ☆ ติดต่อประสานงานกับคุณนฤมล วัฒนานุกูลวงศ์ (ครูเดือน) เพื่อให้เป็นหัวหน้างานหรือตัวแทนหลักของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ ☆ ติดต่อศูนย์พัฒนาและบริการคลองเตย (โรงเรียนกระโปรงแดง ล็อค 6) เพื่อขอใช้พื้นที่เป็นครัวส่วนกลางของชุมชนในการจัดทำผลิตภัณฑ์ไก่เส้น (ไก่ฝอย) ☆ สำรวจพื้นที่ เก็บภาพบรรยากาศ วีถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

สัปดาห์ที่ 2

แจกผลิตภัณฑ์ตัวอย่างและประชาสัมพันธ์

 • วันที่ 22 ตุลาคม 2560 - นำกล่องโฟมไปมอบให้กับพี่ๆพนักงานของ KFC ให้ช่วยเก็บไก่ที่เลย Hold time ไว้ให้ ทั้งหมด 4 สาขา ได้แก่ KFC สาขาปั้มน้ำมันเอสโซ่ จรัญสนิทวงศ์ , เดอะมอลล์ บางแค ,ซีคอน บางแค และเดอะมอลล์ ท่าพระ เพื่อใช้ในการจัดทำโครงการ และได้จัดทำผลิตภัณฑ์ไก่เส้น (ไก่ฝอย) ที่ครัวกลางของศูนย์พัฒนาและบริการคลองเตย (โรงเรียนกระโปรงแดง ล็อค 6) วันที่ 23 ตุลาคม 2560 - ทำการแจกผลิตภัณฑ์ไก่เส้น (ไก่ฝอย) ที่จะนำมาแก้ไขปัญหาให้กับคนในชุมชมคลองเตยล็อค 4-5-6 ได้ทดลองชิมรสชาติก่อน และประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนได้ทราบถึงวัน เวลา สถานที่ที่จะทำการสาธิต

สัปดาห์ที่ 3

กิจกรรม O.T. Kitchen ห้องครัวอาสาพัฒนาชุมชน

 • วันที่ 28 ตุลาคม 2560 ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในชุมชนเพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทราบวันเวลาและสถานที่จัดกิจกรรมอีกครั้งและจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรม วันที่ 29 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณโรงอาหารของศูนย์พัฒนาและบริการคลองเตย(โรงเรียนกระโปรงแดง ล็อค 6) ดำเนินกิจกรรม O.T. Kitchen ห้องครัวอาสาพัฒนาชุมชน ตามกำหนดการที่ได้วางไว้ โดยภายในงานมีการสาธิตวิธีการทำผลิตภัณฑ์ไก่เส้น(ไก่ฝอย) จากคุณนฤมล วัฒนานุกูลวงศ์(ครูเดือน) และพวกเรา ChicChicHero ได้แนะแนวปฏิบัติในการควบคุมความสะอาดระหว่างการทำอาหารให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยระหว่างการทำมีเหล่าHeroคอยให้คำแนะนำวิธีการทำไก่เส้น(ไก่ฝอย) และควบคุมความสะอาดตลอดทั้งกิจกรรม หลังจากจบกิจกรรมได้เปิดลงเบียนสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ O.T. Chicken ไก่เส้นทำเงิน

สัปดาห์ที่ 4

ปรึกษาและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและโครงการ

 •  ปรึกษาคุณวิไลวรรณ (คณะกรรมการชุมชน) เกี่ยวกับการติดต่อร้านค้าใกล้เคียงชุมชน ที่จะนำผลิตภัณฑ์ไก่เส้น (ไก่ฝอย) ไปวางจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ปรึกษาคุณนฤมล วัฒนานุกูลวงศ์ (ครูเดือน) หัวหน้างานหรือตัวแทนหลักของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ถึงวันเวลาเหมาะสมที่จะนัดผู้ลงทะเบียนเข้าโครงการ O. T. Chicken ไก่เส้นทำเงิน มาจัดทำผลิตภัณฑ์ไก่เส้น (ไก่ฝอย) ออกจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้เสริม และ ประสานงานและส่งต่อให้คนในชุมชนไปรับไก่ที่เลย Hold time ณ ร้านKFC ทั้ง 4 สาขา ได้แก่ KFC สาขาปั้มน้ำมันเอสโซ่ จรัญสนิทวงศ์ , เดอะมอลล์ บางแค ,ซีคอน บางแค และ เดอะมอลล์ ท่าพระ

สัปดาห์ที่ 5

จัดทำและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่เส้น(ไก่ฝอย)ร่วมกับกลุ่มแม่บ้านในชุมชนคลองเตย ล็อค 4-5-6

 •  ดำเนินการจัดทำผลิตภัณฑ์ไก่เส้น(ไก่ฝอย) ล็อตแรก ร่วมกับกลุ่มแม่บ้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ณ โรงอาหารของศูนย์พัฒนาและบริการคลองเตย (โรงเรียนกระโปรงแดง ล็อค 6)  แบ่งงานให้ (พี่ขวัญ) คนในชุมชนคลองเตย เป็นผู้ไปรับ-ส่งไก่ที่เลย Hold time ณ ร้านKFC ทั้ง 4 สาขา ได้แก่ KFC สาขาปั้มน้ำมันเอสโซ่ จรัญสนิทวงศ์ , เดอะมอลล์ บางแค ,ซีคอน บางแค และ เดอะมอลล์ ท่าพระ ในทุกๆวันอังคารและวันศุกร์ของสัปดาห์ มาเก็บไว้ที่ตู้แช่แข็ง ณ โรงอาหารของศูนย์พัฒนาและบริการคลองเตย (โรงเรียนกระโปรงแดง ล็อค 6) เพื่อใช้ในการจัดทำผลิตภัณฑ์ไก่เส้น (ไก่ฝอย) ต่อไป  จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่เส้นทำเงินล็อตแรก ณ ศูนย์พัฒนาและบริการคลองเตย(โรงเรียนกระโปรงแดง ล็อค 6) และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สัปดาห์ที่ 6

จัดทำและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่เส้น(ไก่ฝอย)ร่วมกับกลุ่มแม่บ้านในชุมชนคลองเตย ล็อค 4-5-6 (ครั้งที่2 )

 • ดำเนินการจัดทำผลิตภัณฑ์ไก่เส้น(ไก่ฝอย) ร่วมกับกลุ่มแม่บ้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ณ โรงอาหารของศูนย์พัฒนาและบริการคลองเตย (โรงเรียนกระโปรงแดง ล็อค 6) โดยมีพวกเรา ChicChicHero คอยควบคุมคุณภาพและรักษาความสะอาดในระหว่างการทำทุกๆขั้นตอน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ไก่เส้น(ไก่ฝอย) มีคุณภาพและถูกสุขอนามัย ส่งต่อให้กับผู้บริโภคได้อย่างมั่นใจ และหลังจากทำผลิตภัณฑ์เสร็จได้นำไปฝากจำหน่ายตามร้านค้าในชุมชุนที่ได้ติดต่อไว้

สัปดาห์ที่ 7

จัดทำและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่เส้น(ไก่ฝอย)ร่วมกับกลุ่มแม่บ้านในชุมชนคลองเตย ล็อค 4-5-6 (ครั้งที่3 )

 • และแล้วก็ดำเนินมาถึงสัปดาห์สุดท้ายของโครงการ O.T.Chicken ไก่เส้นทำเงิน ซึ่งกลุ่มแม่บ้านในชุมชนคลองเตย ล็อค 4-5-6 ยังคงดำเนินการจัดทำผลิตภัณฑ์ไก่เส้น(ไก่ฝอย) อย่างต่อเนื่อง โดยมีพวกเรา ChicChicHero คอยควบคุมคุณภาพและรักษาความสะอาดในระหว่างการทำทุกๆขั้นตอน หลังจากจัดทำและส่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่เส้น(ไก่ฝอย) เรียบร้อยแล้ว ได้มีการสัมภาษณ์กลุ่มแม่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ ถึงความรู้สึกและสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้ว่า “ เป็นโครงการที่ดี ได้ช่วยเหลือกลุ่มแม่บ้านที่ว่างงาน สามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้ จากที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ทำให้ผู้คนสามารถมาทำงานร่วมกันได้ เกิดความสามัคคีกัน สร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชน นำไปบอกต่อให้คนอื่นๆที่สนใจมาเข้าร่วมโครงการได้ และยิ่งได้รับการสนับสนุนไก่จาก KFC ทำให้ลดต้นทุนการผลิต มีวัตถุดิบหลักในการที่จะทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ต่อไปในอนาคต”

สัปดาห์ที่ 8

สรุปแผนงานการดำเนินงาน

 • สรุปแผนการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม- 30 พฤศจิกายน 2560 พร้อมทั้งจัดทำคลิปวิดีโอสรุปกิจกรรม

ไฟล์สรุปผลงาน

วิดีโอสรุปผลงาน