Passion for Food

โดย ทีม Marketing ไฟท์

โครงการ เศษอาหารมหัศจรรย์ สู่ชุมชน คนเลี้ยงปลา บ้านบางไหน

ลานกระชังปลากะพงขาว ชุมชนบ้านบางไหน หมู่ที่ 3 ต.ปากรอ อ.สิงนคร จ.สงขลา

เกี่ยวกับโครงการนี้

โครงการ “เศษอาหารมหัศจรรย์ สู่ชุมชน คนเลี้ยงปลา บ้านบางไหน” เป็นการแปรรูปเศษอาหาร จากKFC ที่ลูกค้าทานเหลือทิ้ง เช่น เศษกระดูกไก่KFC เศษเนื้อไก่KFC กากแป้งKFC นำมาแปรรูปเป็นอาหารเสริม ใช้ในเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง ให้กับชาวบ้านชุมชน บ้านบางไหน หมู่ที่3 ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อแก้ปัญหาการเลี้ยงปลากะพงขาวมีต้นทุนสูง ในการซื้ออาหารแต่ละครั้ง และเป็นการบริหารจัดการเศษอาหารจากKFC ที่ลูกค้าทานเหลือแล้วทิ้งมาทำให้เกิดประโยชน์ ต่อชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งอาหารปลาที่ได้มีคุณภาพเทียบเท่ากับอาหารเม็ดสำเร็จรูปที่ขายตามท้องตลาด แต่ราคาถูกกว่า ขั้นตอนวิธีการทำไม่ยุ่งยาก และยังเป็นการช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาได้อย่างยั่งยืน โดยสามารถติดตามเรื่องราวดีๆ และเกร็ดความรู้ของโครงการได้ทางเฟสบุ๊คแฟนเฟจ “เศษอาหารมหัศจรรย์ สู่ชุมชน คนเลี้ยงปลา บ้านบางไหน”

 1. รายชื่อสมาชิก

  • 1. นางสาวสุกัยย๊ะ หมัดอะดั้ม
  • 2. นางสาวสุไมญา หีมอะด้ำ
  • 3. นางสาวศศิธร จับปรั่ง

  Facebook Fanpage

  https://www.facebook.com/เศษอาหารมหัศจรรย์-สู่ชุมชนคนเลี้ยงปลา-บ้านบางไหน-1803053229722381/

สัปดาห์ที่ 1

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ในการรับวัตถุดิบหลักจากKFC สั่งซื้อกะชังปลาและพันธุ์ปลากะพงขาว

 • ทีม "Marketing ไฟท์" ได้ทำการออกแบบตัวถัง รับเศษอาหารที่เหลือทานแล้วทิ้งของลูกค้า เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการแปรรูปเป็นเศษอาหารมหัศจรรย์ และทางทีมได้ติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนบ้านบางไหน เพื่อสั่งพันธุ์ปลากะพงขาวจำนวน 50 ตัว และสั่งกะชัง 1 กะชัง เพื่อใช้ในการทดลองกการเลี้ยงปลากระพงขาว ที่เลี้ยงโดยการใช้อาหารจากเศษอาหารมหัศจรรย์เป็นหลัก

สัปดาห์ที่ 2

ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน บ้านบางไหน

 • "ทีมMarketing ไฟท์" ได้ลงพื้นที่ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน บ้านบางไหน เพื่อขอความร่วมมือ และขอความอนุเคราะห์สถานที่ ที่จะใช้ในการจัดอบรมให้ความรู้ชาวบ้าน ในโครงการ "เศษอาหารมหัศจรรย์ สู่ชุมชน คนเลี้ยงปลา บ้านบางไหน" โดยทาง"ทีมMarketing ไฟท์" ยังได้ทำการประชาสัมพันธ์ เชิญชวน แจ้งข่าวสาร ให้กับชาวบ้าน บ้านบางไหน และชาวบ้านหมู่บ้านใกล้เคียง ให้มาเข้าร่วมโครงการ"เศษอาหารมหัศจรรย์ สู่ชุมชน คนเลี้ยงปลา บ้านบางไหน" ที่จะจัดขึ้นในเร็วๆนี้อีกด้วย

สัปดาห์ที่ 3

ติดต่อประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารสัตว์น้ำ

 • ทีม Marketing ไฟท์ ได้ลงพื้นที่ ไปศึกษา สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมเรื่องโภชนาการ หรือคุณค่าของอาหารปลากับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการทำอาหารสัตว์น้ำ ที่วิทยาลัยการประมงติณสูลานนท์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ด้านความรู้เกี่ยวกับอาหารปลา ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของปลา ทำอย่าไรให้อาหารปลามีคุณภาพที่ดีและได้รับประสิทธิภาพสูงสุด สามารถใช้เลี้ยงปลาได้และทำให้ปลาโตเร็วและสมบูรณ์ตามที่ตลาดต้องการ โดยทางทีมMarketing ไฟท์ ได้มีการจัดทำหนังสือคู่มือ ให้กับชาวบ้าน และมีการเชิญชวนให้นิสิตในมหาวิทยาลัยเข้าร่วม “โครงการ เศษอาหารมหัศจรรย์ สู่ชุมชน คนเลี้ยงปลา บ้านบางไหน”

สัปดาห์ที่ 4

ฮีโร่ ตัวจริง

 • วันพุธที่ 1 พฤจิกายน 2560 ทีม "Marketing ไฟท์" ได้นำกล่องรับเศษอาหารเหลือทิ้ง ไปวางที่ร้านKFC 2 สาขา ได่แก่ สาขา วชิรา สงขลา และสาขา ไดอาน่า หาดใหญ่ และในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ทีม "Marketing ไฟท์" ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการเศษอาหารมหัศจรรย์ สู่ชุมชนคนเลี้ยงปลา บ้านบางไหน เพื่อสาธิตวิธีการทำเศษอาหารมหัศจรรย์ แบบง่ายๆ ประหยัด ถูก สะดวก โดยเน้นให้ชาวบ้านได้ทำเศษอาหารมหัศจรรย์เป็นด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้จากการเข้าอบรมในครั้งนี้ ไปใช้ทำอาหารเลี้ยงปลากระพงด้วยตัวเอง ไม่ต้องซื้ออาหารตามท้องตลาด สร้างความมั่นคงให้ตัวเอง และสร้างความความยั่งยืนให้อาชีพประมงเลี้ยงปลาในกระชังได้ตลอดไป

สัปดาห์ที่ 5

การเดินทางของเศษกระดูกไก่ หรือเศษอาหารที่ลูกค้าทานเหลือทิ้งจากร้านKFC ไปสู่ชาวประมง บ้านบางไหน

 • ทีม "Marketing ไฟท์" ทำการเก็บเศษกระดูกไก่ หรือเศษอาหารที่ลูกค้าทานเหลือทิ้งจากร้านKFC ได้แก่ สาขาวชิรา สงขลา และสาขาไดอาน่า หาดใหญ่ โดยทางทีม"Marketing ไฟท์" ได้ไปเก็บเศษกระดูกไก่ หรือเศษอาหารที่ลูกค้าทานเหลือทิ้งจากร้านKFC ทุกวัน และแยกกระดูกไก่ หรือเศษอาหารที่ลูกค้าทานเหลือทิ้ง ออกจากขยะทั่วไป เช่น ช้อน ส้อม ทิชชู เป็นต้น จากนั้นก็นำศษกระดูกไก่ หรือเศษอาหารที่ลูกค้าทานเหลือทิ้งมาบดอย่างละเอียด แล้วนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน บ้านบางไหน เพื่อให้ชาวบ้านนำวัตถุดิบหลักจากKFCไปแปรรูปเป็นอาหารปลา ใช้เลี้ยงปลาในกระชังได้ต่อไป

สัปดาห์ที่ 7

สานฝัน สู่ความยั่งยืน

 • ทีม Marketing ไฟท์ ได้มีการปรับปรุงสูตรอาหารมหัศจรรย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และทางทีมได้ลงพื้นบ้านบางไหน เพื่อตรวจสอบถึงความคืบหน้าของโครงการ และพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้าน เพื่อวางแผนที่จะสร้างธุรกิจเล็กๆให้กับชุมชนบ้านบางไหน ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบในการริเริ่มโครงการ"เศษอาหารมหัศจรรย์ สู่ชุมชนคนเลี้ยงปลา บ้านบางไหน" เมื่อชาวบ้านสามารถสร้างความมั่นคงในอาชีพประมงเลี้ยงปลาในกระชังของตนเองได้ แน่นอนอาชีพประมงก็อจะไม่สูญหายไป

สัปดาห์ที่ 8

Business Modle Canvas

 • ทางทีม Marketing ไฟท์ ได้มีการเสนอโมเดลธุรกิจขึ้นมา เพื่อสร้างอาชีพให้ชาวบ้าน บ้านบางไหน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนในชุมชนมีจุดยืนในอาชีพเลี้ยงปลากะพงในกระชัง เมื่อชาวบ้านมารวมกลุ่มกันแล้วช่วยกันแปรรูปเศษอาหารมหัศจรรย์แจกจ่ายให้กับสมาชิกในชุมชน ส่งผลให้ต้นทุนในการเลี้ยงปลาลดลง มีรายได้เพิ่มขึ้น มีความมั่นคงและความยั่งยืนในอาชีพเลี้ยงปลากะพงในกระชังตลอด

ไฟล์สรุปผลงาน

วิดีโอสรุปผลงาน