Passion for Life

โดย ทีม The Eagle Eyes

โครงการ From Zero to Hero

โรงเรียนวัดกองแก้ว หมู่ที่8 บ้านกองแก้ว ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

เกี่ยวกับโครงการนี้

"แรงบันดาลใจก็เปรียบเสมือนกับออกซิเจนของชีวิต" ผู้คนที่ประสบความสำเร็จมากมายใช้แรงบันดาลใจเปลี่ยนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ เปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริง เนื่องด้วยปัญหาเรื้อรังในเรื่องของการขาดความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจของเยาวชนไทย โครงการอาสาสมัคร From Zero To Hero คือโครงการที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโลกทัศน์ให้กับเยาวชนผ่านการจัดงานอีเว้นท์และทำworkshopเกี่ยวกับอาชีพในสาขาต่างๆ เป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในวัยที่พร้อมจะเรียนรู้และก้าวต่อไปข้างหน้า ส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีทัศนคติที่ดีและโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น รวมถึงมีความ"กล้าที่จะคิดนอกกรอบ" เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

 1. รายชื่อสมาชิก

  • 1. นายทยากร โมมินทร์
  • 2. นางสาวศิรดา สวนสวัสดิ์

  Facebook Fanpage

  https://www.facebook.com/fromzerotohero2017

สัปดาห์ที่ 1

เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาและวางแผนงานกับผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนวัดกองแก้ว

 • ทีม The Eagle Eyes ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะครูโรงเรียนวัดกองแก้ว โดยมีวาระการประชุม 2 เรื่องหลักๆ คือเรื่องการจัดวางแผนงาน(layout), เนื้อหาและรายละเอียดของนิทรรศการ และระยะเวลาดำเนินการของกิจกรรม โดยทางทีมงานได้รายงานขนาดของบู๊ทและตำแหน่งในการจัดวาง รวมถึงพื้นที่การใช้สถานที่ทั้งหมด ในเรื่องของรายละเอียดกิจกรรมทางทีมงานได้นำเสนอกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนแล้วให้ทางคณะครูของโรงเรียนวัดกองแก้วพิจารณาโดยทางโรงเรียนเห็นด้วยสำหรับงานในภาพรวมแต่ได้เสนอรายละเอียดที่ต้องปรับเล็กน้อยซึ่งทางทีมงานเห็นด้วยและพร้อมที่จะปรับ สำหรับเรื่องของระยะเวลาการดำเนินงานในส่วนนี้ทางโรงเรียนทราบและให้ความร่วมมือกับโครงการอย่างเต็มที่ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าทางโรงเรียนอนุญาติและยินดีให้ความร่วมมือกับโปรเจค From Zero To Hero อย่างเต็มที่

สัปดาห์ที่ 2

วางแพลนของงานอย่างละเอียดและซื้ออุปกรณ์ที่ต้องใช้ในงาน

 • ในสัปดาห์นี้ ทีม The Eagle Eyes ได้เข้าไปในโรงเรียนวัดกองแก้วเพื่อทำแบบแพลนงานอย่างละเอียดโดยมีวิศวกรมืออาชีพเป็นผู้ให้คำปรึกษา โดยในแบบแพลนนั้นมีการคำนวณถึงขนาดของซุ้ม,ที่กั้นเขตและของตกแต่งอย่างละเอียด ในตอนนี้ทางทีมมีแพลนงานที่มีสัดส่วนที่ได้วัดอย่างละเอียดและกำหนดตำแหน่งอย่างชัดเจนแล้ว นอกเหนือจากนั้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมยังได้เดินสำรวจราคาและซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในวันงานบางส่วนอีกด้วย โดยสัปดาห์หน้าทางทีมงานจะเริ่มเข้าพบอาสาสมัครและคุยถึงกิจกรรมในวันงานอย่างชัดเจนรวมถึงเริ่มทำการ PR โครงการอย่างจริงจัง

สัปดาห์ที่ 3

วางแผนงานกับอาสาสมัคร, การทำ PR ของโปรเจค, และ เริ่มทำกราฟฟิกสำหรับสื่อการเรียนรู้ในงาน

 • ในสัปดาห์นี้ ทีม The Eagle Eyes ได้ดำเนินงานสามเรื่องหลักๆคือเรื่องของการเข้าไปคุยกับอาสาสมัครในสายอาชีพต่างๆ, การทำ PR ของโปรเจค และการดำเนินงานเรื่องของการทำกราฟฟิกสำหรับสื่อการเรียนรู้ที่จะแจกเด็กๆในวันงาน ในสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมได้เข้าไปคุยกับอาสาสมัครที่เป็นมืออาชีพใน 2 สายอาชีพ นั่นคือเชฟและอาชีพด้านการโรงแรมและบริการ โดยที่ได้พูดคุยเรื่องของการจัดบู๊ทและกิจกรรมเวิร์คชอปอย่างละเอียด สำหรับการทำ PR ของโปรเจคนั้นทางทีมงานได้เปิดรับสมัครทั้งในส่วนของ Facebook Page และโปรโมทผ่าน Tent Card ในร้านเคเอฟซีสาขา จามจุรีสแควร์และสยามสแควร์วันแล้ว นอกเหนือจากนั้นยังได้โปรโมทผ่านทางโปรแกรมBBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีกด้วยโดยมีคนสนใจเป็นอาสาสมัครและติดต่อกลับมาเป็นจำนวนที่มากกว่าที่ทางทีมงานคาดการณ์ไว้พอสมควร สุดท้ายทีมได้เริ่มออกแบบสื่อการเรียนรู้ต่างๆที่จะแจกให้กับเด็กๆในวันงาน เช่น pocket book, แผนผังงาน, ไวนิลประดับบู๊ท และอื่นๆ โดยเราเชื่อว่าสื่อการเรียนรู้ที่สวยงาม ดูง่าย และน่าสนใจจะส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของเด็ก

สัปดาห์ที่ 4

พูดคุยกับอาสาสมัครและลงแบบงานสามมิติ

 • ในสัปดาห์นี้ทีม The Eagle Eyes ได้วางแผนทั้งโครงร่างงาน กิจกรรม รายละเอียดในงาน รวมถึง Flow งานทั้งหมดแล้ว และยังได้พูดคุยกับอาสาสมัครทุกคนอย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครที่มาช่วยงานในฐานะ Staff หรืออาสาสมัครที่เป็นมืออาชีพในสาขาอาชีพต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ศิลปิน วิศวกร นักธุรกิจ อีกทั้งในสัปดาห์นี้ทางทีมยังได้รับสิ่งของมากมายไม่ว่าจะเป็นของเล่นหรืออุปกรณ์เครื่องเขียนที่จะไปเป็นของรางวัลสำหรับเด็กๆในโรงเรียนวัดกองแก้วในวันงาน ซึ่งตอนนี้เรียกได้ว่างานเสร็จไปมากกว่า 80% แล้ว และเพื่อความสมจริงและป้องกันความผิดพลาดทางทีมได้ทำตัวอย่างบู๊ทเป็นสามมิติเพื่อให้ผู้ร่วมโครงการเห็นภาพงานจริงๆและเพื่อการจัดวางบู๊ทภายในอย่างถูกต้องอีกด้วย

สัปดาห์ที่ 5

เตรียมงานสัปดาห์สุดท้ายก่อนวัน Event

 • ในที่สุดโครงการ From Zero To Hero ก็ก้าวเข้ามาถึงสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่จะถึงวันที่จะจัดอีเว้นท์ ซึ่งในสัปดาห์นี้งานหลักทีม The Eagle Eyes คือการเก็บตกเรื่องของการจัดการในวันงาน รวมถึงการทวนสคริปงานกับพิธีกรหรือผู้รับผิดชอบในส่วนอื่นๆของงาน นอกจากนั้นทางทีมยังได้ทำการเตรียมวัสดุอุปกรณ์รวมถึงของทุกอย่างที่ต้องใช้ในงานอย่างครบถ้วนแล้ว รอเพียงจัดงานในวันจริงเท่านั้น งานจะมันส์แค่ไหนนั้น เตรียมพบกันในวันที่ 17 พฤศจิกายนนี้ได้เลย

สัปดาห์ที่ 6

งานอีเว้นท์ From Zero To Hero ณ โรงเรียนวัดกองแก้ว

 • วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนวัดกองแก้ว ในที่สุดก็ถึงวัน event ของโครงการ From Zero To Hero โดยในงานอีเว้นท์จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆโรงเรียนวัดกองแก้ว ด้วยการนำเสนออาชีพต่างๆผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมเวิร์คชอป เกมภารกิจ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายซึ่งจัดโดยมืออาชีพในสาขาอาชีพจริงๆ โดยอีเว้นท์เริ่มต้นด้วยการแนะนำงานและทำกิจกรรมสันทนาการก่อนจะปล่อยให้น้องๆไปทำกิจกรรมเวิร์คชอปและเล่นเกมภารกิจจนครบทุกฐานอาชีพ จากนั้นปิดท้ายงานด้วยการแจกของรางวัลและกล่าวสรุปงาน สำหรับงานนี้ทางทีม The Eagle Eyes และอาสาสมัครทุกท่าน ต่างร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินงานอย่างสุดความสามารถ ซึ่งก็ได้สร้างความประทับใจรวมถึงได้รับผลตอบรับที่ดีจากทั้งน้องๆนักเรียน ครูและอาจารย์ รวมถึงอาสาสมัครที่มาเข้าร่วมงานด้วย ในสัปดาห์หน้าทางทีมจะเริ่มนำโมเดลของโปรเจคไปนำเสนอกับโครงการอาสาสมัครอื่นๆเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับโครงการต่อไป

สัปดาห์ที่ 8

นำเสนอโครงการกับค่ายอาสาฯเพื่อความยั่งยืน

 • หลังจากที่โครงการได้ถูกดำเนินการจนเสร็จสิ้น ทางทีม The Eagle Eyes ได้ทำกิจกรรมหลักๆสองอย่างคือ เก็บข้อมูลและประเมินผลของโครงการและนำเสนอโครงการต่อบุคคลภายนอกเพื่อสร้างความยั่งยืน โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาทางทีมได้เข้าพูดคุยกับตัวแทนของค่ายอาสาสมัครต่างๆในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยมี Inter Camp, อาสาฯ ท่าพระจันทร์, BBA Camp, และ BE Camp ซึ่งทางค่ายเองก็แสดงความสนใจและอยากลองใช้แนวคิดนี้ในการประยุกต์กับกิจกรรมต่างๆในค่ายอาสา

ไฟล์สรุปผลงาน

วิดีโอสรุปผลงาน