ผลงานของ 5 ทีมสุดท้ายในการเข้าแข่งขัน KFC Community Hero ปี 2016


รางวัลชนะเลิศ
ไก่รักษ์ดิน คืนถิ่นหนองบอนแดง

โดย ทีม Give me a hand - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
มหัศจรรย์กบทำเงิน

โดย ทีม โอ๊บ โอ๊บ เทคโนโคราช - มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โครงการตะลอนทัวร์ เชิดชูมโนราห์สู่ชุมชน

โดย ทีม WU KFC - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รางวัลชมเชย
So green so good

โดย ทีม The Three Heroes CU - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลชมเชย

Media Coverage